ผู้อำนวยการ

(รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 

ข่าวแท็บประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ปี 2559

23 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ปี 2559

  พิธีไหว้ครูโรงเรียนอุดมดรุณี ปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 23 มิถุนายน 2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

23 กรกฎาคม 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

วันสันติภาพสากล ( 21 กันยายน 2559 )

22 กันยายน 2559
วันสันติภาพสากล ( 21 กันยายน 2559 )

วันสันติภาพสากล  ( 21 กันยายน 2559 ) ณ โรงเรียนอุดมดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ขอเชิญร่วม งานวันสุนทรภู่ โรงเรียนอุดมรุณี จังหวัดสุโขทัย

22 มิถุนายน 2559

  โรงเรียนอุดมดรุณี กำหนดจัดงานวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดมมหัศจรรย์)

บทเพลง “ดีใจได้เรียนฟรี(ลุงตู่จัดให้)”

แนะนำ ร.ร.อุดมดรุณี

UDOM59 Facebook Page