ยินดีต้อนรับสู่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนอุดมดรุณี

โรงเรียนอุดมดรุณี เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000

 

โทรศัพท์  (055) 611271 โทรสาร (055) 612900 (FAX)

อีเมลล์ : ud_school@yahoo.com

 

อาคารเรียน

อาคารโรงเรียนอุดมดรุณี

จำนวน 5 หลัง ได้แก่

อาคาร 1 (อาคารสัตตบุษย์) แบบ 318 ก. 18 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520

อาคาร 2 (อาคารพุทธรักษา) แบบ 418 ค. 18 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526

อาคาร 3 (อาคารปาริชาติ) แบบ 318 18 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514

อาคาร 4 (อาคารราชพฤกษ์) แบบ พ 424 24 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536

อาคาร 5 (อาคารอุดมวิทย์) แบบ พ 422 ล. 22 ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540

 

แผนที่