ยินดีต้อนรับสู่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอุดมดรุณี

นางนพมาศ    เป็นสัญลักษณ์ของชาวอุดมดรุณี  

ดวงประทีป    แทนความก้าวหน้าสว่างไสวดุจดวงประทีปปัญญา

เสมา            คือ คุณธรรม ความสะอาด ความบริสุทธิ์

 

สีประจำโรงเรียน

Thumbnail Caption

กรมท่า - ขาว


กรมท่า   หมายถึง  ความหนักแน่น  ความสง่างาม  สติปัญญา

ขาว      หมายถึง  คุณธรรม  ความสะอาด   ความบริสุทธิ์