ยินดีต้อนรับสู่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำขวัญ โรงเรียนอุดมดรุณี
เรียนเยี่ยม     ประพฤติดี      กรีฬายอด

 
 

อาคารเรียน

คติประจำใจโรงเรียนอุดมดรุณี

วิสาสา ปรมาญาติความคุ้นเคย    เป็นญาติอย่างยิ่ง

 

บทบาทในกลุ่มโรงเรียนเป็นที่ตั้งของ

บทบาทในกลุ่มโรงเรียนเป็นที่ตั้งของศูนย์ต่างๆ

- ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จังหวัดสุโขทัย


- ศูนย์บริการแนะแนวจังหวัดสุโขทัย


- ศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดสุโขทัย


- ศูนย์การเรียนวิชาศิลปศึกษา ก จังหวัดสุโขทัย


- ศูนย์นักเรียน เอ เอฟ เอส เขตสุโขทัย


- ศูนย์บริการแนะแนวจังหวัดสุโขทัย