ยินดีต้อนรับสู่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อุดมดรุณี     

     

   

 

เพลงมาร์ช

มาร์ชโรงเรียนอุดมดรุณี


          อุดมดรุณี อุดมดรุณี ถิ่นนี้เรารักหนักหนา

เพราะชื่อเสียง เกียรติยศปรากฏมา สร้างคนดี มีคุณค่า น่าภูมิใจ

          สถาบัน อันเลื่องลือ คืออุดม แหล่งศึกษาอบรม บ่มนิสัย

จรรยาดี มีศิลธรรม ประจำใจ เราภูมิใจได้เชิดชูอุดมดรุณี

          พระแม่ย่า ขวัญหล้าสุโขทัย องค์ภูมิพลภูวไนย แห่งไทยนี้

เราขอเทิด เราขอทูน บุญบารมี อุดมดรุณี พร้อมภักดี ภวายชีวา

          นพมาศจัดเป็นสัญญลักษณ์ กรมท่าขาว ประจักษ์ ศักดิ์ศรีสง่า

สุโขทัย ก้าวไกลได้พัฒนา ด้วยพลังปัญญาที่เฉียบคม อุดมดรุณี