ยินดีต้อนรับสู่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอุดมดรุณี


   นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี เป็นผู้นำทางปัญญา ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะความเป็นไทย

    The students of Udomdarunee School will be intellectual leaders, dedicated to learning and community, and exemplifying genuine Thai character.