PostHeaderIcon ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม "พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา"

 alt

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม "พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา"

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554

ณ วัดพระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:11 น.)

 
@min :ครูไพรวรรณ์พุ่มพวง ครู คศ.1
Email: Paiwan_psmt@hotmail.com